Notă de informare

INFORMARE GENERALĂ

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Data intrării în vigoare: 25 mai 2018

Confidențialitatea, securitatea și protecția datelor tale cu caracter personal atunci când utilizezi platforma noastră de furnizare de servicii și asistență tehnică “WEBSITE” https://highenergy.ro/content/termeni-si-conditii.html („Societatea”, „noi”) sunt importante pentru noi, High Energy Concepts SRL („Societatea”, „noi”).

Utilizați platforma noastră de furnizare de servicii și asistență tehnică („Platforma” sau „Website-ul”)

urmare, asigurarea confidențialității și integrității datelor tale va fi o prioritate a High Energy Concepts SRL și o preocupare constantă pentru noi. De aceea, ne străduim să prelucrăm datele tale cu caracter personal în conformitate cu principiile și în spiritul legislației în materie aplicabile în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Cui se adresează această informare? Am pregătit această informare pentru toate persoanele care vizitează High Energy Concepts SRL și ale căror date personale ajung să fie prelucrate de către noi în interacțiunea lor cu High Energy Concepts SRL. Te rugăm să parcurgi mai întâi glosarul de la finalul acestei informări.

Ce contine informarea? Informarea generală privind protecția datelor cu caracter personal de către High Energy Concepts SRL îți prezintă:

(a) categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;

(b) scopurile pentru care le prelucrăm;

(c) în lumina acestor scopuri, temeiurile prelucrărilor;

(d) terții către care am putea divulga datele;

(e) durata prelucrării acestor date (perioada de stocare);

(f) ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizezi datele;

(g) drepturile tale în legătură cu prelucrarea datelor tale de către noi și modul în care le poți exercita;

(h) detaliile la care ne poți contacta cu privire la protecția datelor tale cu caracter personal;

(i) situațiile în care se aplică această informare și modificările sale.

  1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI

Mai jos, îți prezentăm fiecare situație în care High Energy Concepts SRL ar putea folosi datele tale cu caracter personal, în funcție de categoria căreia îi aparții. Indiferent de categoria din care faci parte, te rugăm să consulți și punctul 1.3 de mai jos, care cuprinde informații cu privire la scopul și temeiul pentru care putem prelucra datele tale indiferent de categoria de persoane din care faci parte.

În toate cazurile, obținem datele tale cu caracter personal de la tine, acestea nefiindu-ne furnizate de alte persoane.

  1. Ești un vizitator al https://highenergy.ro sau ai interacționat cu vreunul dintre conturile noastre pe rețelele de socializare?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

(i) Îmbunătăţirea experienţei tale pe website-ul nostru - Pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ai exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosești, pentru a soluționa problemele pe care le-ai putea întâmpina la accesare, prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesezi website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitivul tău (de exemplu, erorile); informaţii cu privire la setările hardware ale dispozitivului tău; informații despre locul în care te afli când accesezi website-ul nostru.

Pentru mai multe informații cu privire la identificatori (cookies), click aici: https://highenergy.ro/content/politica-de-cookies.html

Temeiul prelucrării va fi în cele mai multe cazuri consimțământul tău (în cazul în care nu este vorba despre servicii necesare pentru a îți oferi acces la website), inclusiv astfel cum acesta este exprimat prin utilizarea setărilor aplicației de navigare pe Internet (browser) sau a altor tehnologii similare prin intermediul cărora se poate considera că ți-ai dat consimțământul.

(ii) Cunoașterea opiniilor tale pe care ni le comunici - De asemenea, atunci când postezi un comentariu sub una dintre postările noastre pe rețelele de socializare, apeși butonul Like, redistribui postarea noastră și/sau ne transmiți un mesaj pe unul dintre conturile noastre, vom prelucra datele tale cu caracter personal pe care ni le-ai transmis (nume de utilizator, fotografie de profil, acțiunea pe care ai întreprins-o – like / altă reacție sau conținutul comentariului tău).

În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrarea pe consimțământul tău.

(iii) Gestionarea sistemelor noastre de comunicații şi IT și protecția acestora - Putem prelucra datele tale pentru: gestionarea sistemelor noastre de comunicații; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT; protejarea datelor şi a sistemelor noastre împotriva atacurilor şi a altor acte similare în mediul virtual.

În acest scop, vom prelucra date privind: adresa de IP a dispozitivului de pe care s-a efectuat accesul, tipul de dispozitiv și numele de utilizator folosit la autentificare.

1.2 Dacă ești în oricare dintre situațiile de mai sus sau în alte situații

Putem, de asemenea, să prelucrăm datele tale pentru următoarele scopuri:

(i) Comunicarea cu tine pentru rezolvarea solicitărilor tale - Mai precis, vom utiliza datele tale pentru a răspunde eventualelor tale solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le vei adresa.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu tine (dacă există)/ interesele noastre legitime de a executa contractul cu compania din care faci parte (dacă reprezinți o persoană juridică) sau, după caz, consimțământul tău (atunci când ne transmiți o solicitare, ești de acord să prelucrăm numele, prenumele tău, datele tale de contact și alte informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a îți putea transmite răspunsul nostru).

(ii) Răspuns la solicitările autorităților sau prelucrarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă - Este posibil ca uneori să fim sub o obligație legală de a comunica datele tale către anumite autorități, de a stoca datele tale pe o anumită perioadă sau de a prelucra într-un alt mod datele tale. În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale.

(iii) Realizarea unor tranzacții, restructurări sau a altor operațiuni - În contextul unor tranzacții, este posibil să divulgăm datele tale către potențiali achizitori sau consultanți ai acestora ori autorități, deși vom încerca să reducem pe cât posibil aceasta. În acest caz, prelucrarea va avea loc în temeiul intereselor noastre legitime sau al îndeplinirii unor obligații legale

(iv) Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane - Este posibil să prelucrăm datele tale pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în cadrul acelor dispute. În această situație, vom prelucra datele tale cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.

1.3 Despre datele terților 

Dacă ne transmiți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții tăi, rudele tale, prietenii tăi, persoane care te recomandă etc.), te rugăm să te asiguri că i-ai informat despre scopul, motivul (temeiul: executarea contractului pe care l-ai încheiat cu ei, consimțământul lor etc.) și alte informații cu privire la modul în care le prelucrezi datele și că i-ai îndrumat spre această informare cu privire la modul în care High Energy Concepts SRL prelucrează date cu caracter personal sau/ și că le-ai explicat prevederile acesteia.

De asemenea, ne vom îndeplini obligația de a informa respectivele persoane despre modul în care le prelucrăm datele, atunci când este cazul.

  1. CUI VOM DIVULGA DATELE TALE

Ca regulă, nu vom divulga datele tale către alte persoane fizice sau juridice decât în măsura necesară oferirii serviciilor High Energy Concepts SRL după cum urmează:

Încercăm să limităm accesul la datele tale cu caracter personal, cu toate acestea în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm date care se referă la tine.

Putem divulga datele tale către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: alte companii din grupul High Energy Concepts SRL, persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi în diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente sau stocarea de baze de date), alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.

De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele date către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice.

În toate aceste cazuri vom depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că destinatarii datelor tale le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor tale.

  1. ÎN CE CONDIȚII AM PUTEA TRANSFERA DATELE TALE CĂTRE STATE TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele tale cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

Dacă va fi necesar să transferăm datele tale către vreuna dintre destinațiile de mai sus, te vom informa în avans despre decizia noastră.

  1. CÂT VOM PĂSTRA DATELE TALE

Perioadele de stocare sunt bazate pe prevederile legale (în special a celor privind protecția datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

  1. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZEZI DATELE

În cele mai multe cazuri, nu ai o obligație de a ne furniza datele tale cu caracter personal. Totuși, dacă nu ne oferi datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să încheiem sau să negociem un contract cu tine, să îți vindem produsele sau să îți prestăm serviciile noastre, să îți permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să îți răspundem la reclamanții sau solicitări ori să îți trimitem comunicări cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre care te-ar putea interesa.

  1. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor tale (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la tine sau care să te afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

  1. DREPTURILE TALE ȘI CUM POȚI SĂ LE EXERCIȚI

Dorim să fii conștient de drepturile tale și de maniera în care le poți exercita.

Drepturile tale:

Ai următoarele drepturi:

  Dreptul de acces la date - Ai dreptul de a obţine accesul la datele tale pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; ai, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

  Dreptul la rectificarea datelor - Ai dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.

  Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat) - Ai dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.

  Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor - Ai dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.

  Dreptul de a obiecta - Ai dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru.

  Dreptul la portabilitatea datelor - Ai dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.

  Dreptul la retragerea consimţământului - În situaţiile în care prelucrăm datele tale în temeiul consimţământului tale, ai dreptul de a îți retrage consimţământul; poți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ai acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor tale pe care am realizat-o înainte de retragere.

  Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere Ai dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele tău.

Mai multe informaţii despre drepturile tale:

DREPTURILE TALE ÎN DETALIU

Poți găsi informații separate cu privire la dreptul tău la opoziție în secțiunea DREPTUL TĂU LA OPOZIȚIE.

Dreptul de a fi informat(ă)

In calitate de operator, luăm măsurile adecvate pentru ca informațiile furnizate și comunicările referitoare la prelucrare să fie într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, într-un limbaj clar și simplu, în special atunci când informațiile sunt adresate în mod specific unui minor. Informațiile pot fi furnizate fie în scris, fie prin alte mijloace (inclusiv în format electronic, atunci când este oportun).

Vei fi informat(ă) atât atunci când datele cu caracter personal sunt colectate de la tine, cât și atunci când au fost obținute de la un terț.

Dreptul de acces

Pentru a putea fi informat(ă) cu privire la prelucrare și a putea verifica legalitatea acesteia, ai dreptul de acces la datele cu caracter personal referitoare la tine pe care le prelucrăm.

De asemenea, ai dreptul de a obține de la noi confirmarea că se prelucrează sau nu datele tale cu caracter personal. Dacă prelucrăm datele tale cu caracter personal, ai dreptul de acces la datele respective; de asemenea, într-o astfel de situaţie, ai dreptul de acces la următoarele informații:

  scopurile prelucrării;

  categoriile de date cu caracter personal vizate;

  destinatarii/categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele, în special destinatari din state terțe ori organizații internaționale;

  perioada pentru este preconizată stocarea datelor sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare;

  faptul că ai dreptul de a ne solicita rectificarea, ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării datelor și dreptul de a te opune prelucrării;

  dreptul tău de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;

  dacă datele nu sunt colectate de la tine, orice informații referitoare la sursă;

  existența unui proces decizional automatizat (inclusiv crearea de profiluri) și informații privind logica utilizată și importanța și consecințele preconizate ale prelucrării pentru tine.

Dreptul la rectificare

Dacă datele tale cu caracter personal sunt inexacte ori incomplete, ai dreptul ca acestea să fie rectificate de noi, fără întârzieri nejustificate. În funcție de scopul prelucrării datelor cu caracter personal, ai dreptul ca datele pe care le prelucrăm să fie completate (dacă este cazul), inclusiv în urma oferirii de declarații suplimentare de către tine.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Ai posibilitatea de a solicita ca datele tale cu caracter personal să fie șterse fără întârzieri nejustificate dacă nu mai este necesar să le prelucrăm. Ai dreptul la ștergerea datelor care te privesc în următoarele situații:

  datele tale cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopurilor pentru care le-am colectat (prelucrat);

  ți-ai retras consimțământul în temeiul căruia a avut loc prelucrarea și nu există un alt temei pe care ne putem baza pentru a vă prelucra datele;

  te opui prelucrării (în temeiul dreptului tău la opoziţie) și nu există motive legitime care să ne dea dreptul de a îți prelucra datele în continuare;

  am prelucrat datele tale în mod ilegal;

  există o obligație legală a noastră pentru care este necesară ștergerea datelor;

  colectarea datelor a avut loc în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale unui minor.

La rândul nostru, avem dreptul să refuzăm solicitarea ta de ștergere a datelor cu caracter personal dacă este necesar să le prelucrăm:

  pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;

  pentru a respecta o obligație legală de prelucrare, pentru a îndeplini o sarcină executată în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care suntem învestiţi;

  pentru motive de interes public în domeniul sănătății publice;

  în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu legislaţia protecţiei datelor cu caracter personal, în măsura în care dreptul la ștergerea datelor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Ai dreptul de a ne cere să restricţionăm prelucrarea datelor tale dacă cel puțin una dintre următoarele condiții este îndeplinită:

  contești exactitatea acelor date – în acest caz, vom opri prelucrarea până când vom verifica exactitatea acelor date;

  prelucrarea este ilegală – caz în care, deși ai dreptul ca datele tale să fie șterse („dreptul de a fi uitat”), te opui ştergerii și, în schimb, ne soliciţi să restricţionăm utilizarea lor;

  nu mai avem nevoie de acele date, dar tu ni le soliciţi în scopul constatării, al exercitării sau al apărării unui drept în instanță;

  te-ai opus prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiţi sau te-ai opus prelucrării necesare în scopul intereselor legitime ale noastre ori ale unui terț

  în toate aceste cazuri, vom opri prelucrarea datelor tale pe parcursul perioadei în care verificăm dacă motivele legitime care întemeiază prelucrarea datelor de către noi prevalează asupra drepturilor tale.

Cu toate acestea, vom continua să prelucrăm (și altfel decât prin stocare) datele a căror prelucrare a fost restricționată de tine dacă și în măsura în care:

  ești de acord cu prelucrarea;

  prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

  prelucrarea este necesară pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;

  prelucrarea este necesară din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Uniunii Europene.

Te vom informa înainte de a ridica restricționarea prelucrării.

De exemplu, în funcție de modul concret în care prelucrăm datele în cauză, pentru a da curs cererii de restricționare a prelucrării, putem muta temporar într-un alt sistem de prelucrare datele a căror prelucrare este restricționată, putem bloca accesul utilizatorilor la acele date sau adopta orice măsuri cu efect similar.

Dreptul la portabilitatea datelor

Poţi obţine de la noi datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm, pentru a le utiliza în scopurile în care dorești și a putea să le transferi dintr-un mediu în altul, într-un mod sigur și facil. Ai dreptul la portabilitate numai în privința datelor pe care le prelucrăm în temeiul consimțământului tău, pentru executarea unui contract la care ești parte sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, la cererea ta.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (inclusiv cu privire la crearea de profiluri)

La momentul la care îți prezentăm această notă de informare, nu prelucrăm în mod automat datele tale.

Dacă în viitor vom realiza prelucrări automate ale date tale:

  ai dreptul de a nu fi supus(ă) unor decizii întemeiate pe astfel de prelucrări, care produc efecte juridice cu privire la tine sau care te afectează altfel în mod semnificativ;

  nu vei beneficia însă de dreptul de mai sus atunci când decizia (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine şi High Energy Concepts SRL (ii) este prevăzută de lege sau (iii) este întemeiată pe consimțământul tău explicit;

  în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea ori executarea unui contract între tine şi High Energy Concepts SRL sau este întemeiată pe consimțământul tău explicit, ai următoarele drepturi: (i) dreptul de a obține intervenție umană în luarea deciziei, (ii) dreptul de a îți exprima punctul de vedere și (iii) dreptul de a contesta decizia;

  deciziile noastre întemeiate pe prelucrări automate, atunci când sunt permise, nu vor avea la bază categoriile speciale de date cu caracter personal ale tale, cu excepția cazului în care ai consimțit expres sau prelucrarea acelor date este necesară pentru motive de interes public major, în temeiul legii.

Dreptul de a îți retrage consimțământul

În situațiile în care îți prelucrăm datele pe baza consimțământului tău, ai dreptul de a îți retrage consimțământul, cel puțin la fel de simplu ca acordarea acestuia. Puteți face aceasta în orice moment, prin modurile indicate în secțiunea de mai sus referitoare la modul în care îți poți exercita drepturile – secțiunea CARE SUNT DREPTURILE TALE ȘI CUM LE POȚI EXERCITA. Dacă îți retragi consimțământul, aceasta nu va afecta legalitatea prelucrării pe care am efectuat-o pe baza aceastuia anterior retragerii.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor

Pe lângă orice alte drepturi pe care le ai cu privire la formularea de cereri înaintea instanțelor judecătorești și a altor autorități, ai dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a prelucrării datelor, în cazul în care consideri că prelucrarea datelor tale de către noi încalcă legislația. Poți depune plângere în special la autoritatea de supraveghere din statul membru al Uniunii Europene: (i) în care ai reședința obișnuită; sau (ii) în care se află locul tău de muncă; sau (ii) în care a avut loc presupusa încălcare a drepturilor tale cu privire la protecția datelor. În România, autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Detaliile de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresă: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, România, cod poștal 010336

Număr de telefon (fix): 031 805 92 11

Număr de fax: 031 805 96 02

Adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro

Website: http://www.dataprotection.ro/

DREPTUL TĂU LA OPOZIȚIE

Ai dreptul de a te opune prelucrării datelor tale cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiţi sau este necesară pentru interesele legitime ale noastre sau ale unui terț.

Ai şi dreptul de a te opune prelucrării în scop de marketing direct.

De asemenea, ai dreptul de a te opune prelucrării în scopuri de cercetare științifică ori istorică sau în scopuri statistice, mai puțin în cazul prelucrarea respectivă este necesară pentru îndeplinirea unui sarcini realizate din motive de interes public.

Îți poţi exercita acest drept prin modurile indicate în secțiunea de mai sus referitoare la modul în care îți puteți exercita drepturile – secțiunea CARE SUNT DREPTURILE TALE ȘI CUM LE POȚI EXERCITA.