Termeni și condiții

Versiune modificată în data de 30.06.2018

 1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Acești Termeni şi condiţii (“Termeni şi Condiţii”) constituie condițiile contractuale ale relației dintre dumneavoastră şi High Energy Concepts SRL(denumită în cele ce urmează ”Furnizor”). Vă rugăm să citiţi acești Termeni şi Condiţii pentru utilizarea în orice mod a platformei accesibile la adresa URL: https://highenergy.ro/ (“Website-ul”). Accesarea şi vizitarea Website-ului, înregistrarea unui Cont pe Website şi/sau folosirea serviciilor oferite pe Website înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții sunteți de acord că: (i) în cazul în care sunteți o persoană fizică, acționați în nume propriu și că nu reprezentați nicio altă persoană, iar dacă sunteți reprezentantul unei persoane juridice, acționați în limitele împuternicirii ce v-a fost date; (ii) veți furniza informații corecte pentru Furnizor; (iii) nu veți utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele sau serviciile furnizate de către Furnizor, sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obțineți consimțământul expres, prealabil și scris al Furnizorului, această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu; (iv) nu veți utiliza Website-ul  în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Utilizatori sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Furnizorului; și că (vii) nu veți utiliza Website-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceşti Termeni și Condiții.

 1. Responsabilitate

Sunteți în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei dumneavoastră și sunteți responsabil pentru toate activitățile și conduita dumneavoastră sau a oricărei alte persoane care acționează prin intermediul contului dumneavoastră. Sunteți de acord să notificați Furnizorul imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau cu privire la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate. Furnizorul sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a contului sau parolei dumneavoastră, cu sau fără permisiunea dumneavoastră; dumneavoastră sunteți răspunzător pentru orice pierderi cauzate Furnizorului sau altei părți ca urmare a utilizării contului sau parolei dumneavoastră de către o terță parte.

Prin înregistrarea unei Solicitări pe Website, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică sau e-mail) prin care Furnizorul agreează cu Utilizatorii condițiile furnizării serviciilor.

Acești Termeni și Condiții reprezintă înscrisul constatator al raportului juridic încheiat între dumneavoastră și Furnizor.

 1. Definiții

 Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

3.1. Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, și orice reprezentant al unei persoane juridice înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România, acționând în numele și pe seama persoanei juridice, care accesează Website-ul fiind interesată de datele, informațiile, ofertele și/sau serviciile Furnizorului, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.

3.2. Furnizor sau Vânzător – societatea High Energy Concepts SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Măguricea Nr. 35, Bl. 13D, 014233, telefon: +4075046849 număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/13550/2015, CUI : RO 35200133, e-mail: office@highenergy.ro

3.3. Solicitare – cerere plasată de către un Utilizator cu scopul de a primi, din partea Furnizorului, una sau mai multe oferte cu privire la achizitie de produse.

3.4. Contract – contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărator, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului, în conformitate cu dispozițiile art. 9 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic și art. 1186 din Codul Civil, precum și cu orice alt act normativ aplicabil în materie, reprezentat de prezenții Termeni și Condiții.

3.5. Produse – orice produs listat pe Site și pe care Vânzătorul este autorizat să îl vândă, menţionat în Comandă pentru a fi furnizate de către Vânzător Clientului.

3.6. Client sau Utilizator – denumit în cuprinsul prezentului document șiCumpărător, reprezintă orice persoană (fizică sau juridică) ce efectuează o Comandă prin care doreşte să cumpere Produse.

3.7. Oferta – cuprinde lista Produselor pentru sport şi sportivi afişate pe Site şi pe care Vânzător este autorizat să le vândă, precum și prețurile acestora. Oferta poate fi modificată în mod unilateral de către Vânzător în orice moment. Cu toate acestea, Preţul Comenzii nu se va modifica după confirmarea Comenzii aferente de către Vânzător în condiţiile art. 6.4. de mai jos, acesta fiind datorat în raport de preţurile din Oferta iniţială în baza căreia Clientul a efectuat această Comandă, chiar dacă Oferta a suferit modificări între timp.

3.8. Comandă (Formular de Comandă) – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client, prin care Clientul transmite Vânzătorului prin intermediul Site-ului, intenţia sa de a achiziţiona Produse.

3.9. Preţul Comenzii – reprezintă contravaloarea Produselor din Comanda făcută de către Beneficiar potrivit art. 3.7. și 3.8. de mai sus.

3.10. Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

3.11. Prețul final al Comenzii – este reprezentat de Prețul Comenzii şi preţul de livrare (curier) menționat pe Site sau în Ofertă.

Website-ul– site-ul https://highenergy.ro/ , inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul https://highenergy.ro/ nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

Prin exprimarea acordului dumneavoastră referitor la acești Termeni și Condiții, declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul reprezentantului unei persoane juridice, că societatea este înmatriculată și funcționează în conformitate cu legile din România.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând, în mod unilateral acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să recitiți acești Termeni și Condiții la fiecare accesare a Website-ului.

Dacă nu ștergeți contul înregistrat pe Website, sau dacă continuați utilizarea Website-ului înseamnă ca v-ați exprimat acordul cu privire la noua formă a Termenilor și Condițiilor aplicabilă la fiecare moment al accesării Website-ului. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, vă rugăm să ștergeți contul înregistrat pe Website sau puteți să nu mai accesați, vizitați sau utilizați, în orice mod, Website-ul.

 1. Scopul urmărit

Scopul Termenilor și Condițiilor este (i) de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului precum și  (ii) de a defini condițiile contractuale ce guvernează relația dintre Utilizator și Furnizor, pentru soluționarea unei Solicitări, după cum vom arăta în cele ce urmează.

Website-ul poate conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, Furnizorul nefiind răspunzător și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

Furnizorul nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile de pe Website.

Utilizatorul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita Furnizorului niciun fel de despăgubire pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziție pe website-urile către care link-urile fac trimitere.

 1. Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul Website-ului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website-ul https://highenergy.ro/.) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzică, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Website sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale Furnizorului, subsidiarilor și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, repostate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sublicențiate sau transferate în orice formă de către dumneavoastră. Niciunul dintre elementele de pe Website-ul https://highenergy.ro/ nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop, orice marcă, drept de proprietate intelectuală sau material protejat prin drepturi de autor aparținând Furnizorului. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe Website-ul https://highenergy.ro/.sunt Mărci aparținând Furnizorului, terților parteneri afiliați ai acestuia. Nimic de pe Website-ul https://highenergy.ro/ nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Website-ul https://highenergy.ro/.

Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Furnizorului, ale partenerilor afiliați va atrage exercitarea, de către Furnizor, partenerii săi afiliați sau a tuturor remediilor legale.

 1. Dreptul de a utiliza conținutul Website-ului

Furnizorul oferă Utilizatorului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, de pe Website-ul https://highenergy.ro/, pentru uzul său personal. Utilizatorului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sublicențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Website-ului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Utilizatorul nu poate accesa sau utiliza Website-ul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul sau orice server sau rețea care stă la baza Website-ului, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul unei alte persoane de a se bucura de Website.

Furnizorul acordă Utilizatorilor  un drept limitat, revocabil și neexclusiv de a crea un hyperlink către Website sau către orice Conținut din acesta atât timp cât linkul nu înfățișează Furnizorul, produsele sale sau serviciile sale într-un mod fals, înșelător, dăunător sau, în orice alt mod, ofensator sau care implică o sponsorizare sau recomandare a website-ului, paginii sau conținutului dumneavoastră de către Furnizor.

 1. Utilizarea Website-ului

În vederea plasării unei Solicitări sau Comenzi, Utilizatorul își va crea un Cont de utilizator.

Pentru crearea Contului de utilizator, Utilizatorul va furniza următoarele informații:

 • Nume si prenume (pentru persoane fizice)/denumire societate, sediu, CUI, Nr. de Înregistrare la Registrul Comerțului, cont IBAN (pentru persoane juridice);
 • Adresa de e-mail;
 • Telefon.
 • Comanda poate fi efectuată de către Client on-line, prin completarea datelor sale în formularul de Comandă pus la dispozitie de către Furnizor fie înainte, fie după crearea contului.
 • Prin finalizarea Comenzii, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, fiind direct răspunzător pentru consecințele unor erori în acest sens (Comandă întârziată, transmisă greșit etc).
 • Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.
 • Comenzile vor fi confirmate de către Vânzător Clientului telefonic sau la adresa de e-mail pe care acesta din urmă o indică în formularul de Comandă.
 • Vânzatorul poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese în cazul în care:
 1. nu este acceptată tranzacția de către banca emitentă a cardului Clientului,
 2. este invalidată tranzacția de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător.
 3. datele furnizate de către Client pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.

Utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru conținutul Comenzii, pentru veridicitatea și pentru caracterul complet al informațiilor publicate/transmise în Comenzii.

Un Operator poate contacta Utilizatorul pentru a obține informații suplimentare despre Solicitare, pentru a completa eventualele informații lipsă și pentru a confirma sau respinge Solicitarea.

Ulterior completării formularului de comandă, Utilizatorul primește de la un Operator un e-mail care îl informează că Solicitarea este deschisă și că va primi o Ofertă în maxim 48 de ore.

În intervalul celor 48 de ore până la primirea răspunsului Furnizorului, este posibil ca Utilizatorul să primească întrebări din partea Operatorilor cu privire la Solicitare. Utilizatorul poate alege/accepta Oferta în termen de 14 zile calendaristice de la data la care Furnizorul i-a furnizat oferta. Dacă această perioadă a fost depășită, Solicitarea va intra in stand by. Ieșirea din această stare este decisă de către Furnizor, ulterior negocierilor purtate între Utilizator și Furnizor și actualizării ofertelor.

Utilizatorul va primi un e-mail prin care i se va propune completarea unei recenzii online cu privire la calitatea produselor achizitionate de pe website.

Este posibil ca Operatorii să procedeze la efectuarea unor verificări ulterior finalizării Proiectului, prin contactarea telefonică a Utilizatorului.

 1. Vânzarea online a serviciilor Furnizorului

Furnizorul poate publica pe Website informații despre serviciile și/sau promoțiile practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Furnizorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Toate tarifele aferente serviciilor prezentate Utilizatorilor pe Website sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

Furnizorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun cost suplimentar aferent plății efectuate online sau prin transfer bancar, suportat de către Utilizator, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane bancare.

 1. Livrarea Comenzii.

10.1. Vânzatorul va expedia Produsele menționate în Comandă în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data plății integrale a facturii.

10.2. Vânzătorul va efectua livrarea Produselor numai pe teritoriul României.

10.3. Fără a aduce atingere atingere dispozițiilor art. 11 de mai jos cu privire la dreptul de retragere, Clientul nu poate opera modificări asupra Comenzilor deja plasate. O Comandă este considerată ca fiind plasată după momentul achitării sale.

10.4. În situația în care Produsele sunt indisponibile/nu se mai află în stoc, Vânzătorul va informa Clientul în termen de 10 zile de la Confirmarea Comenzii potrivit art. 8.4. despre indisponibilitate și despre faptul că poate livra Comanda, mai puțin Produsele de care nu dispune, cu reducerea Prețului Comenzii în mod corespunzător.

10.5. În situația în care Produsele sunt indisponibile/nu se mai află în stoc, Vânzătorul va informa Clientul în termen de 10 zile de la Confirmarea Comenzii potrivit art. 8.4. despre indisponibilitate și despre faptul că poate livra Comanda, mai puțin Produsele de care nu dispune, cu reducerea Prețului Comenzii în mod corespunzător.

10.6. În cazul prevăzut la art. 10.5. Clientul va putea alege între:

10.6.1. Dacă nu a achitat încă prețul facturii, Clientul poate confirma sau anula Comanda modificată prin exluderea Produselor indisponibile.

10.6.2. Dacă a achitat prețul facturii, Clientul poate confirma Comanda modificată prin exluderea Produselor indisponibile, caz în care Vânzatorul va proceda la returnarea sumei reprezentând prețul Produselor excluse în termen de 14 zile de la notificarea Vânzătorului în acest sens ori poate denunța unilateral contractul în termen de 14 zile de la informarea efectuată de către Vânzător cu privire la indisponibilitatea Produselor conform art. 10.5.. În acest caz, Vânzătorul va proceda la returnarea sumei reprezentând contravaloarea facturii în termen de 14 zile de la notificarea Vânzătorului de către Client cu privire la denunțarea unilaterală.

10.6.3. Indiferent dacă a achitat prețul facturii sau nu, Clientul poate opta pentru transmiterea Produselor despre care a fost informat de Vânzător că sunt indisponibile, de îndată ce acestea devin disponibile și pot fi livrate.

10.7. Clientul își va exercita una dintre opțiunile prevăzute la art. 10.6. prin comunicarea unui e-mail Vânzătorului în termen de 10 zile de la data când este anunțat de către Vânzator despre indisponibilitatea produselor, conform art. 10.5..

10.8. În cazul în care Vânzătorul nu este informat de către Client conform art. 10.7, Vânzătorul va considera Comanda ca fiind anulată, iar dacă prețul a fost plătit, va proceda la returnarea sumei avansate de către Client, în termen de 14 zile de la împlinirea termenului în care acesta trebuia să exercite una dintre opțiuni conform art. 10.7..

 1. Garanția produselor

11.1. Toate Produsele beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

11.2. Vânzătorul este autorizat în vederea distribuirii Produselor în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie.

11.3. Informaţiile de pe etichetele Produselor sunt înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a se exclude prezentarea lor şi în alte limbi, în mod vizibil, lizibile şi inscripţionate într-un mod care să nu permită ştergerea lor.

11.4. Scopul etichetării este de a oferi informaţiile necesare, suficiente, verificabile şi uşor de comparat, în vederea alegerii de către Client a Produsului care corespunde exigenţelor sale.

 1. Recepția produselor

12.1. Clientul sau o parte terţă, alta decât Curierul, indicată de Client, se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate, la care este anexată și factura fiscală/avizul de însoțire a mărfii ce conține toate informațiile despre Produsele livrate (denumire Produs, cantitate, preț).

12.2. Clientul sau o parte terţă, alta decât Curierul, indicată de Client, va verifica dacă Produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luată în considerare orice reclamație ulterioară facută de către Client în acest sens.

 1. Dreptul de retragere. Returnarea şi stornarea produselor în cazul exercitării dreptului de retragere.

13.1. Clientul are dreptul de retragere din prezentul Contract pe care poate să îl exercite în termen de 14 zile de la data în care Clientul sau o parte terţă, alta decât Curierul, indicată de Client, intră în posesia fizică a Produselor din Comandă, fără justificarea unui motiv anume.

13.2. În cazul în care Clientul comandă printr-o singură Comandă Produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile prevăzut la art. 13.1. va începe să curgă de la data în care Clientul sau o parte terţă, alta decât Curierul, indicată de Client, intră în posesia fizică a ultimului produs.

13.3. În situația prevăzută la art. 13.2. Clientul nu se poate folosi de faptul că unul sau mai multe Produse din Comandă sunt indisponibile în sensul art. 10.4. de mai sus, când termenul de 14 zile indicat la art. 13.1. de mai sus va începe să curgă din ziua în care Clientul sau o parte terţă, alta decât Curierul, indicată de Client, intră în posesia ultimului Produs despre care nu a fost anunțat de către Vânzător că este indisponibil sau de la data la care a fost anunțat de către Vânzător că produsul este indisponibil, în funcție de care dintre aceste date este mai recentă.

13.4. Condiții pentru exercitarea dreptului de retragere: Clientul poate beneficia de dreptul de retragere prevăzut la art. 13.1. de mai sus numai dacă va returna Produsele în ambalajul original, însoțite de etichetele inițiale, intacte, fără zgârieturi, ciobituri, lovituri, însoțite de factură și atât timp cât Produsele nu au fost folosite.

13.5    Pentru a nu exista niciun dubiu, Clientul pierde dreptul de retragere cu privire la un Produs anterior împlinirii termenului prevăzut la art. 13.1., dacă a desigilat și/sau a folosit Produsul respectiv, dacă Produsul are ambalajul sau etichetele inițiale deteriorate ori s-a făcut orice tip de înscris pe cutia Produsului.

 1. Declarații și garanții ale Furnizorului

Furnizorul se obligă să proceseze toate Solicitările și Comenzile transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului, care sunt conforme cu prevederile/condițiile acestor Termeni și Condiții.

Furnizorul nu garantează Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, sigur sau fără erori.

 1. Drepturile și Obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile oferite de Website, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

 1. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor

Plângerile și/sau sesizările vor putea fi depuse prin intermediul formularului aflat pe Website sau prin apelarea numărului de Serviciu Clienți, indicat mai jos.

Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare ale Utilizatorului, numărul de identificare a Solicitării ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește o Solicitare), precum și orice alte date necesare Furnizor în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Solicitării (după caz).

Plângerile și/sau sesizările vor fi analizate de către Operatorii Furnizorului și vor primi răspuns în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea acestora.

Serviciul clienți poate fi contactat:

 • prin e-mail: office@highenergy.ro;
 • prin telefon: 0759 046 849 (în intervalul orar 9-17, de luni până vineri);
 • poștă:  Bucuresti, Str. Măguricea Nr. 35, Bl. 13D, 014233.
 1. Confidențialitate

Informațiile de orice natură furnizate de către Utilizator către Furnizor, vor rămâne în proprietatea Furnizorului.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de către Utilizator cu privire la Solicitare/Comanda fără consimțământul prealabil scris al Furnizorului, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege sau în cazul sesizării autorităților competente.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Website, oferiți Furnizorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

 1. Protecția datelor

Pentru primirea comenzilor oferite prin intermediul Website-ului, Furnizorul procesează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor. Mai multe informații despre procesarea datelor cu caracter personal găsiți în Politica de Confidențialitate.

De asemenea, Furnizorul folosește pe acest Website cookies. Mai multe informații despre cookies găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor.

 1. Încetarea

Furnizorul poate decide încetarea Contului de utilizator în cazul în care un Utilizator nu respectă acești Termeni și Condiții, cu notificarea prealabilă a acestuia.  Furnizorul va înștiința Utilizatorul, printr-un e-mail transmis pe Contul de utilizator cu privire la încălcarea Termenilor și Condițiilor, oferindu-i un termen de 15 zile lucrătoare pentru remedierea încălcării. În cazul în care la expirarea termenului, utilizatorul nu încetează încălcarea, Furnizorul va dezactiva Contul de utilizator.

Utilizatorul poate închide oricând Contul de utilizator, prin selectarea opțiunii DEZACTIVARE CONT, disponibilă în secțiunea PROFIL a fiecărui cont de utilizator sau prin trimiterea unui email in acest sens la adresa office@highenergy.ro.

 1. Legea aplicabila. Litigii

Prezentele Termeni și Condiții vor fi interpretați și guvernați de prevederile legii române.

Orice litigiu având ca obiect o dispută rezultând din sau aflată în legătură cu aceste Termeni și Condiții sau cu utilizarea Website-ului urmează a fi soluționat de către instanțele competente din România.

 1. Dispoziții finale.

 • Prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții, Clientul declară că are vârsta legală pentru a încheia și executa prezentul Contract, că a citit, a înțeles în totalitate și este de acord cu cele prevăzute de Termenii și Condițiile privind cumpărarea de produse de pe website-ul highenergy.ro
 • Vânzătorul poate fi contactat la datele de contact menționate în preambulul Termenilor și Condițiilor prezente ori la adresa de internet highenergy.ro
 • Vânzătorul va putea transmite notificări cu privire la executarea prezentului Contract prin diferite mijloace, inclusiv prin e-mail, poștă sau mesaje scrise. Notificările privind Site-ul pentru care nu este necesară nicio înregistrare, sunt comunicate în general, printr-o notificare on-line postată de către Vânzătorul în cadrul Site-ului.
 • Dacă oricare dintre clauzele prezenților Termeni și Condiții va fi considerată nulă sau nescrisă, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
 1. Forţa majoră

  • Niciuna dintre Părţi nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parţială) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţa majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoştinţa de îndată cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului.
  • Forţa majoră va fi probată conform legii.

PRIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI VĂ EXPRIMAȚI ÎN MOD EXPRES ACORDUL CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE PREVEDERI ALE ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE, DUPĂ CUM URMEAZĂ: ”RESPONSABILITATE”, ”SCOPUL URMĂRIT”, ”DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ”, ”DREPTUL DE A UTILIZA CONȚINUTUL WEBSITE-ULUI”, ”UTILIZAREA WEBSITE-ULUI”, ”VÂNZAREA ONLINE A SERVICIILOR FURNIZORULUI”,  ”DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI”, ”DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI”, ”FACTURAREA ȘI PLATA SERVICIILOR”, ”SUBCONTRACTAREA”, ”DESPĂGUBIRI”, ”PROTECȚIA DATELOR”, ”ÎNCETARE”, ”NECONCURENȚĂ”.